Royal Belgian

Palomino

Beste leden,De raad van bestuur van  het  Royal Belgian Palomino wenst U het beste voor 2015.Wij wensen u een zeer goede gezondheid en zeer goede resultaten op zowel fokkerij als sport wedstrijden en veel geluk bij het fokken.

Wat zal er in 2015 gebeuren?

Als eerste gaat in de lente de hengstenkeuring door voor hengsten die nog niet gekeurd werden voor 2015 samen met de jaarlijkse voorstelling van de voor het leven goedgekeurde hengsten van minder dan 12 jaar en ook de voorstelling van de voor het leven gekeurde hengsten van meer dan 12 jaar die tot hun 21 jaar om de drie jaar moeten voorgesteld worden.

In de lente zal ook onze algemene vergadering doorgaan.

Later in het jaar volgt onze nationale show en het kampioenschap 2015 

De data zullen u tijdig medegedeeld worden.

Wij informeren u graag dat onze raad van bestuur nieuwe  voorschriften zal opstellen in verband met paarden die niet bij de geboorte werden ingeschreven bij het R.B.P en die dus niet tot het ras  van de Belgische Palomino behoren.

We herinneren U eraan dat U nu best uw jaarlijks lidmaatschap vernieuwd en U hiervoor  40.00€ dient te storten op het rekening n BE74 7512 0313 4107, van de Royal Belgian Palomino  5 rue du Broux 1320 Beauvechain, met als  mededeling lidgeld 2015. Vergeet niet dat eigenaars van gekeurde hengsten  in orde moeten zijn met het lidmaatschap om dekbewijzen te kunnen verkrijgen.

Ps. Het lidgeld voor een tweede lidmaatschap van een familielid die op het zelfde adres verblijft bedraagt 10.00€

                                                             


De bestuurders.    


©Royal Belgian Palomino VZW 2015

Another design by www.acaree.be